Privacy statement

Legal Support legt in dit privacy statement uit wat voor persoonlijke informatie we verzamelen, wat we ermee doen en wat je rechten zijn. Of je nu bij ons solliciteert of informatie zoekt over ons als leverancier, je privacy is bij ons gewaarborgd.

Legal Support, gevestigd aan Zuidelijk Halfrond 1, 2801DD Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bezoek/postadres: Zuidelijk Halfrond 1, 2801DD Gouda
Telefoon: 085 – 782 52 00
E-mail: info@legalsupport.nl

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Legal Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons sollicitatieformulier en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, eventueel via een ander kanaal.

1.1 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld de informatie vermeld in het CV wat je inlevert of informatie verstrekt in correspondentie of telefonisch contact

1.2 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Legal Support verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • burgerservicenummer (BSN)


2. Waarom verwerken wij deze gegevens?
Legal Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je sollicitatie te verwerken
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of relevante informatie
  • Legal Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

2.1 Geautomatiseerde besluitvorming
Legal Support neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Legal Support) tussen zit. Legal Support gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Systeem Wordt gebruikt voor Belang/verwachten gevolgen betrokkene
EZ2XS Vastlegging informatie voor bedrijfsprocessen Delen van gegevens betrokkene aan klanten voor het mogelijk maken van een plaatsing van de betrokkene
Exactonline Boekhouding Geen gevolgen voor betrokkene
4MFocus Vastlegging managementprocessen voor certificeringen Inzage in processen met betrekking tot de SNA, ISO 9001 en ISO 14001
Nmbrs Loonverwerking Digitale loonstrook, inzage in loonverwerking

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Legal Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
CV’s zonder aanvullende toestemming 4 weken Doorlopen sollicitatieproces
CV’s met aanvullende toestemming 1 jaar Doorlopen sollicitatieproces, toetreding kandidatenpool
Personalia Zolang het nodig is voor bedrijfsbelang Eerdere ervaringen met kandidaat ter verbetering dienstverlening

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Legal Support deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Legal Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Legal Support jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Categorie Derden zijn Doel Welke gegevens
Klanten Opdrachtgevers Klant kennis laten maken kandidaat en detachering Naam, geboortedatum,  opleidingen, werkervaring
Leveranciers ICT verzorging Goede werking van administratiesystemen Alle beschikbare informatie
Leveranciers Kleding uitgifte Passende bedrijfskleding NAW, pasmaten, standplaats
Opleiders Verplichte opleidingen en overige cursussen Voldoen aan wettelijke eisen en kwaliteit medewerkers hoog houden NAW, standplaats

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Legal Support gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Handhaving Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@legalsupport.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Legal Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Legal Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met je contactpersoon of met de backoffice via info@legalsupport.nu

Download ons privacy statement

Meer informatie over onze dienstverlening?

Neem contact met ons op
E info@legalsuppport.nl

Direct contact
T 085 782 52 55

Voor al onze vacatures en om te solliciteren ga naar onze “Werken bij Site“