Cursussen

Naast het detacheren en adviseren van klanten biedt Legal Support ook diverse (dag)cursussen aan. Alle cursussen hebben een praktische insteek.

De volgende cursussen zijn staan op de planning:

 • Handhaving omgevingsrecht
 • Apv en Bijzondere wetten
 • Openbare orde en veiligheid
 • Opfriscursus Awb
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet verdieping
 • DSO en Vergunningen
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Omgevingswet in vogelvlucht
 • Zienswijzegesprekken voeren
 • Schrijven van heldere en goed gemotiveerde beschikkingen
 • Legal Design Thinking

Op de hoogte gehouden worden?
Wil jij als eerste op de hoogte gesteld worden van de cursussen die wij plannen? Mail je gegevens naar info@legalsupport.nl.
Zodra we de informatie compleet hebben, krijg je van ons bericht.

Op aanvraag: Handhaving Omgevingsrecht
Inhoudelijk gaat deze cursusdag over het leren en opfrissen van de regels die betrekking hebben op handhaving in het omgevingsrecht. Aan de hand van een presentatie komen op een interactieve wijze handhavingsdossier en overige casuïstiek aan de orde. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Toezicht (bevoegdheden, onderzoek en rapportage, verschil toezicht en opsporing)
• Overtreding, overtreder en bestuurlijke sancties
• Handhavingsinstrumenten
o Last onder bestuursdwang en kostenverhaal
o Last onder dwangsom, hoogte dwangsom en invordering dwangsommen
• Procedurele normen
• Evenredigheidsbeginsel
• Beginselplicht tot handhaving
• Beoordeling bezwaarschrift tegen handhavingsbesluit


De cursus wordt in één dag van 10.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags gegeven.

Voor wie: Ben je werkzaam als jurist (bij een gemeente) en wil jij een opfrisser over de regels van handhaving van omgevingsrecht? Dan ben je van harte welkom.

Docent: De cursus zal worden gegeven door mr. Pascal Jacobs en mr. Nicole Scheek. Pascal Jacbos is docent bestuurs- en omgevingsrecht in het hoger beroepsonderwijs. Pascal ontwikkelt en verzorgt onderwijs aan zowel juridische studenten als studenten met een technische achtergrond. Zijn missie is het in begrijpelijke taal en op heldere wijze uitleggen van juridische zaken. Hij streeft ernaar zijn cursussen geheel te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Daarbij werkt hij met theorie en werkvormen die de cursisten direct voor hun functie relevante kennis en vaardigheden opleveren. Pascal houdt van een pragmatische aanpak.
Nicole Scheek richt zich op de “vertaling” van de theorie naar praktijk. Zij heeft bijna dertig jaar ervaring binnen het juridische werkveld, met daarbij vanaf 2000 de nadruk op het bestuurs- en omgevingsrecht. Al haar opgedane kennis en ervaring zet zij graag in bij het opleiden en begeleiden van (startende) juristen bestuurs- en omgevingsrecht.

Waar: Reeuwijk

Kosten: € 495,00 (exclusief BTW) per deelnemer, inclusief materiaal en catering. Na inschrijving ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur je gegevens waaronder (naam, organisatie, email en telefoonnummer) op naar info@legalsupport.nl.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Op aanvraag: Het schrijven van heldere, goed leesbare beschikkingen

Binnen overheden klinkt de roep om heldere communicatie met burgers steeds harder. In de praktijk blijkt echter dat het schrijven van een duidelijke en goed leesbare beschikking lastig is. Juristen vrezen dat door simpel taalgebruik afbreuk wordt gedaan aan de inhoud terwijl het omgekeerde waar is, want goed opgestelde én vooral goed gemotiveerde beschikkingen dragen bij aan de juridische kwaliteit en kunnen procedures voorkomen. Deze cursus geeft aan de hand van theorie én praktijk een goed inzicht in de mogelijke knelpunten en risico’s. En geeft vervolgens praktische handvatten voor het schrijven van heldere, overtuigende en goed leesbare beschikkingen.

Opzet en aanpak
Het maken van goed gemotiveerde beschikkingen met een heldere inhoud ,vraagt enige oefening.
Deze cursus kan je daarbij helpen. Tijdens de cursus krijg je tips om de argumentatie en de wet- en regelgeving die aan de beschikking ten grondslag ligt, zo op de lezer over te brengen dat de gedachtegang duidelijk is. Verder wordt er geoefend in het juridisch correct en duidelijk opstellen van een beschikking op diverse werkterreinen. De cursus wordt gegeven door een docent bestuursrecht en een communicatiedocent.

De cursus wordt in één dag van 10.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags gegeven.

Voor wie: Ben je werkzaam als jurist (bij een gemeente) en wil jij beter leesbare beschikkingen schrijven? Dan ben je van harte welkom. Het is interessant voor zowel juristen als niet-juristen.

Docent: De cursus wordt gegeven door mr. Pascal Jacobs en Jany Pons. Pascal is docent bestuurs- en omgevingsrecht in het hoger beroepsonderwijs en Jany geeft trainingen aan o.a. juristen die hun presentatie-, discussie- en debattechnieken willen vergroten.

Na zijn studie HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool heeft Pascal zijn meestertitel behaald aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt bij diverse overheden en op een advocatenkantoor. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar het onderwijs. Pascal ontwikkelt en verzorgt onderwijs aan zowel juridische studenten als studenten met een technische achtergrond. De juridische wereld kent zijn eigen taal en Pascal maakt die taal toegankelijk voor zijn studenten. Pascal houdt van een pragmatische aanpak. Hij is ook lid van de hoor- en adviescommissie van de Provincie Noord-Brabant.

Waar: Reeuwijk

Kosten: € 495,00 (exclusief BTW) per deelnemer, inclusief materiaal en catering. Na inschrijving ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur je gegevens waaronder (naam, organisatie, email en telefoonnummer) op naar info@legalsupport.nl.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Op aanvraag: Aan de slag met WABO – deel 2

Tijdens deze opvolging van de eerder gegeven Wabo-cursus worden aan de hand van praktijkcasussen de volgende juridische aspecten van de Wabo doorgenomen.

 • Voorbereidingsprocedures
 • Indieningsvereisten
 • Gefaseerd indienen
 • Advies
 • VVGB
 • Weigeringsgronden
 • Gedeeltelijk verlenen
 • Zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel
 • Bekendmaking
 • Inwerkingtreding
 • Aanhouding
 • Rechtsbescherming.

De cursus wordt in één dag van 10.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags gegeven.

Voor wie: Ben je werkzaam in het Omgevingsrecht en wil jij meer kennis opdoen over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan ben je van harte welkom. Het is interessant voor zowel juristen als niet-juristen.

Docent: De cursus wordt gegeven door mr. Pascal Jacobs, docent bestuurs- en omgevingsrecht in het hoger beroepsonderwijs.

Na zijn studie HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool heeft Pascal zijn meestertitel behaald aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt bij diverse overheden en op een advocatenkantoor. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar het onderwijs. Pascal ontwikkelt en verzorgt onderwijs aan zowel juridische studenten als studenten met een technische achtergrond. De juridische wereld kent zijn eigen taal en Pascal maakt die taal toegankelijk voor zijn studenten. Pascal houdt van een pragmatische aanpak. Hij is ook lid van de hoor- en adviescommissie van de Provincie Noord-Brabant.

Waar: Reeuwijk

Kosten: € 495,00 (exclusief BTW) per deelnemer, inclusief materiaal en catering. Na inschrijving ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur je gegevens waaronder (naam, organisatie, email en telefoonnummer) op naar info@legalsupport.nl.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Op aanvraag: Legal Design Thinking

 Wil je een probleem klantgericht en innovatief (juridisch) oplossen, dan is deze training iets voor jou. We nemen je mee in de wereld van de ontwerper. Aan de hand van zijn mindset en tools leer je tot innovatieve oplossingen te komen. Op een laagdrempelige manier nemen wij je mee in de basisprincipes van ‘Legal Design Thinking’.

Design Thinking is een methode die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De klant staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit de klantbehoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies, waarna je een oplossing kiest, die oplossing noemen we het prototype en de gekozen oplossing testen we in de gesimuleerde praktijk. 

De cursus wordt in één dag van 10.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags gegeven.

Voor wie:
Voor iedereen die klantgericht en innovatief juridische problemen wil oplossen.

Docent: Deze cursus wordt verzorgd door een industrieel ontwerper en een jurist.

Waar:
Reeuwijk

Kosten:
€ 495,00 (exclusief BTW) per deelnemer, inclusief materiaal en catering. Na inschrijving ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur je gegevens waaronder (naam, organisatie, email en telefoonnummer) op naar info@legalsupport.nl.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Op aanvraag: Aan de slag met WABO

Tijdens deze training worden aan de hand van praktijkcasussen alle juridische aspecten van de Wabo doorgenomen. De volgende vraagstukken (en nog vele andere) komen aan bod:

 • Omgevingsbeginselen
 • Doel en systematiek Wabo
 • Activiteiten 2.1 en 2.2
 • Vergunningsvrij (bouwen en milieu)
 • Bevoegd gezag
 • Onlosmakelijkheid, deelvergunningen
 • Reguliere procedure
 • Uitgebreide procedure
 • Toetsingskader
 • Verlenen of afwijzen
 • Procedure bewaking
 • Voorschriften
 • (Inleiding) Handhaving & toezicht

De cursus wordt in één dag van 10.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags gegeven.
Voor wie: Ben je werkzaam in het Omgevingsrecht en wil jij meer kennis opdoen over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Dan ben je van harte welkom. Het is interessant voor zowel voor juristen als niet-juristen.
Docent: De cursus wordt gegeven door mr. Pascal Jacobs, docent bestuurs- en omgevingsrecht in het hoger beroepsonderwijs.
Na zijn studie HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool heeft Pascal zijn meestertitel behaald aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt bij diverse overheden en op een advocatenkantoor. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar het onderwijs. Pascal ontwikkelt en verzorgt onderwijs aan zowel juridische studenten als studenten met een technische achtergrond. De juridische wereld kent zijn eigen taal en Pascal maakt die taal toegankelijk voor zijn studenten. Pascal houdt van een pragmatische aanpak. Hij is ook lid van de hoor- en adviescommissie van de Provincie Noord-Brabant.
Waar: Reeuwijk
Kosten: € 495,00 (exclusief BTW) per deelnemer, inclusief materiaal en catering. Na inschrijving ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur je gegevens waaronder (naam, organisatie, email en telefoonnummer) op naar info@legalsupport.nl.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Op aanvraag: Opfriscursus Awb

In deze cursus draait het om het opfrissen van de regels van het algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan de hand van een presentatie komen op een interactieve wijze (stellingen/casuïstiek) de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemeen en bijzonder bestuursrecht;
 • De drie B’s in het bestuursrecht:
  • Bestuursorgaan;
  • Besluiten en soorten besluiten;
  • Belanghebbende.
 • De algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de verschillende fasen van het besluitvormingsproces;
 • Rechtsbescherming en wijze van toetsing.

De cursus wordt in één dag van 10.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags gegeven.
Voor wie: Professionals die de basis van het algemeen bestuursrecht nog eens de revue willen laten passeren.
Waar: Reeuwijk
Kosten: € 495,00 (exclusief BTW) per deelnemer, inclusief materiaal en catering. Na inschrijving ontvangt u van ons de factuur.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur je gegevens waaronder (naam, organisatie, email en telefoonnummer) op naar info@legalsupport.nl.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Dagcursus Omgevingswet

Wil jij in 1 dag meer weten over die onderdelen van de Omgevingswet die van belang zijn voor vergunningverlening bouwen en RO?
Schrijf je dan in voor deze praktische cursus waarin we op hoofdlijnen ingaan op de voor jou relevante onderdelen van de Omgevingswet.
Op het programma staat:

 • van de bestemmingsplantoets naar de omgevingsplantoets
 • de (Buitenplanse) Omgevingsplan Activiteit (B)OPA en participatie
 • van Omgevingsloket (OLO) naar Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
 • van ruimtelijkeplannen.nl naar Regels op de Kaart.

Na deze dag ben jij in staat om je weg te vinden in de nieuwe regelgeving en software na de inwerkingtreding van de Omgevingswet
Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.

De cursus wordt in één dag van 10.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur ’s middags gegeven.
Voor wie: ambtenaren en adviseurs die te maken gaan krijgen met vergunningverlening onder de Omgevingswet
Waar: Reeuwijk
Kosten: € 495,00 (exclusief BTW) per deelnemer, inclusief materiaal en catering. Na inschrijving ontvangt u van ons de factuur.
Wanneer: op aanvraag. Wil jij graag deelnemen aan deze cursus, neem contact op.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur je gegevens waaronder (naam, organisatie, email en telefoonnummer) op naar info@legalsupport.nl.
Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.