Vorige week zat collega Nicole een keer aan de andere kant van de tafel.

De eerste jaars studenten van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys mochten namens hun cliënt bepleiten dat de weigering van de evenementenvergunning juridisch niet in stand kon blijven. Leuk om te mogen deelnemen aan de tijdelijke bezwarencommissie en te zien hoe deze studenten hun eerste stappen hebben gezet binnen het werkveld van het bestuursrecht. Ze deden het goed!