Vorige week donderdag vond er weer een cursusdag plaats. Dit keer heeft Pascal Jacobs van Meesters Van Nu voor onze junior juristen een informatieve dag voorbereid met het thema ‘Aan de slag met Wabo’.

Tijdens de cursusdag is er aan de hand van praktijkcasussen onderstaande juridische aspecten van de Wabo doorgenomen:

 • Omgevingsbeginselen
 • Doel en systematiek Wabo
 • Activiteiten 2.1 en 2.2
 • Vergunningsvrij (bouwen en milieu)
 • Bevoegd gezag
 • Onlosmakelijkheid, deelvergunningen
 • Reguliere procedure
 • Uitgebreide procedure
 • Toetsingskader
 • Verlenen of afwijzen
 • Procedure bewaking
 • Voorschriften
 • (Inleiding) Handhaving & toezicht