Legal Support collega Esther werkt alweer 6 maanden voor de Gemeente Amersfoort. Tijd om in gesprek te gaan met onze klant Monique Rijnen. Zij is themadirecteur Dienstverlening en afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving.
“Er ligt een hoge werkdruk op de afdeling en helaas is het ook in deze branche lastig goede mensen te werven. De samenwerking en het model van Legal Support is voor ons op dit moment heel waardevol.”

Wat was de initiële reden om met Legal Support te gaan samenwerken?
“Door toename in het werkaanbod zijn we genoodzaakt om naast de werving van vaste medewerkers ook mensen in te huren. Met Handhaving Support worden al veel zaken gedaan op gebied van toezicht en handhaving. Via via zijn wij op de lijn gekomen bij Legal Support.

Onze vraag had dus niet te maken met ziekte of afwezigheid van een medewerker, maar met toename aan het werkaanbod. Handhavingscapaciteit heb je tegenwoordig nooit genoeg. Dat geldt voor BOA’s, maar natuurlijk ook voor juristen. Ook merken wij dat wegens het vele thuiszitten door Corona, mensen zich sneller ergeren aan hun buren en hun leefomgeving.
Met zo’n toename aan werk, moet je prioriteiten stellen. De extra capaciteit en de samenwerking met Legal Support is daarin dus ook een signaal naar de zittende medewerkers dat we de werkdruk serieus nemen en dat we werken aan oplossingen.”

Samenwerken met een nieuwe partij is altijd spannend. De vraag is of de verwachtingen uitkomen die van tevoren beloofd of toegezegd worden. Welk aspect van de samenwerking vindt u het meest waardevol?
“Spannend is het zeker, we zijn helaas al vaak teleurgesteld. Wat me nu opvalt bij Legal Support is de constructie dat er een coach op de achtergrond is die er ook écht is. Bij andere organisaties wordt vaak hetzelfde beloofd, maar in de praktijk merken wij dat vangnet van een senior minder. Ik merk dat Nicole er echt is. Door hoe ze erin zit én hoe belangrijk ze het vindt dat deze vorm slaagt. Het is ook goed merkbaar in hoe begaan Nicole is met het opleiden van de collega’s binnen Legal Support. Ze is zelf ook handhavingsjurist geweest waardoor ze de kant van de klant goed begrijpt en weet hoe belangrijk het is dat die begeleiding er is. Dat vind ik echt top!”

“de coach vanuit Legal Support begrijpt de materie, is persoonlijk, betrokken en zeer begaan”

“Er ligt een hoge werkdruk op de afdeling, door ook de verantwoordelijkheid voor het inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers bij ze neer te leggen wordt die druk alleen maar groter. Ik begrijp goed dat de handhavingsjuristen het liefst iemand willen die direct inzetbaar is om te ondersteunen en gelijk dossiers kan afhandelen, maar die kandidaten zijn er gewoon niet. De constructie die Legal Support aanbiedt en ook waarmaakt is voor ons heel waardevol.”

“Met het opleidingsprogramma duikt Nicole in de theorie waarin Esther nog kan groeien. Ook wanneer ze bijvoorbeeld brieven schrijft, kijkt Nicole daar eerst naar en voorziet het stuk van feedback. Daarna komt het stuk bij onze handhavingsjuristen terecht. Hierdoor kost het hun minder tijd om naar die stukken te kijken waardoor Esther daadwerkelijk een deel van de werkdruk kan wegnemen.”

Eerlijk verhaal voor goede basis van samenwerking
“Wij zien ook dat Esther een hele leuke meid is die heel enthousiast is en ontzettend haar best doet. Tuurlijk moet ze nog veel leren, maar dat wisten we. Het belangrijkste is dat we een open en eerlijk verhaal van de kandidaat hebben zodat iedereen weet waar die aan toe is. Niet alleen wij als organisatie, maar ook de kandidaat zelf. Wij staan als organisatie echt wel open om in iemand te investeren, maar dan wil ik graag het eerlijke verhaal. Dat alles bij elkaar maakt het een hele mooie samenwerking.”