Half december is ons opleidingsprogramma waarin deelnemers maandelijks een cursus krijgen van start gegaan. De start was met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Een intensieve en leerzame dag! Met dank aan onze docent Pascal Jacobs van Meesters van Nu.