Collega Nicole Scheek heeft in de rol als zelfstandig juridisch adviseur bestuurs- en omgevingsrecht bij een groot aantal gemeenten gewerkt. De omvang van het werk en het aantal medewerkers dat die werkzaamheden uitvoerde heeft haar regelmatig verbaasd. Team- en afdelingsmanagers waren vaak een groot deel van hun tijd kwijt met het vinden van nieuwe medewerkers in verband met (tijdelijk) uitgevallen of vertrokken medewerkers of in verband met piekwerkzaamheden.

Nicole: “Helaas zijn die medewerkers ook binnen het bestuurs- en omgevingsrecht niet eenvoudig te vinden. En zeker niet een senior medewerker die onmiddellijk kan worden ingezet. Het zogeheten “schaap met de vijf poten” is meestal (druk) bezet. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing, is het naar mijn mening noodzakelijk dat overheden meer “out of the box” gaan denken bij het vinden van nieuwe medewerkers. Is het wel altijd nodig om een ervaren kracht in te zetten of is een junior die intensief opgeleid en begeleid wordt door een senior een goed alternatief? Zouden bepaalde werkzaamheden, dossiers of zittingen door een minder ervaren jurist gedaan kunnen worden met de nodige supervisie of kunnen deze zaken op dossierbasis worden uitbesteed? Volgens mij is de tijd rijp om anders naar het proces en de werkzaamheden te kijken. Er is te veel werk voor het aantal (ervaren) mensen dat werkzaam is in ons vakgebied. Welke oplossingen en alternatieven zijn er om de komende jaren het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die op gemeenten afkomen?”

Denkt u na over alternatieve mogelijkheden? Nicole is ervan overtuigd dat als we de gebaande paden loslaten, er volop nieuwe mogelijkheden zijn. We gaan graag het gesprek aan waar uw kansen liggen!